ODDELEK ZA ENERGETIKO IN NAČRTOVANJE ENERGETSKIH SISTEMOV - OENES DOGODKI

V letih 2009 – 2011 se je osebje Oddelka za energetiko in načrtovanje energetskih sistemov udeležilo naslednjih pomembnejših dogodkov, na katerih so predstavili rezultate svojega dela:

 • Posvetovanje, Komunalna energetika, maj 2009, Maribor
  - Z. Bregar: Hidroenergija v Sloveniji
  - Z. Bregar, L. Valenčič: Optimalno pokrivanje v EES Slovenije
 • 9. Konferenca slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED, maj 2009, Kranjska gora
  - G. Milev, J. Kosmač, V. Djurica, in T. Mohar: Izvoz topoloških in GIS podatkov elektroenergetskega omrežja iz programa Gredos v sistem SCALAR
  - T. Mohar, R. Hribar, D. Deželak: Optimiranje struktur podeželskih SN omrežij v luči postopnega kabliranja nadzemnega omrežja
  - J. Jurše, P. Reisman: Primer celostnega načrtovanja srednjeročnega mikro razvoja SN omrežja v urbanih predelih – območja Pirana, Portoroža in Lucije
  - T. Mohar, F. Leskovec: Izbira najustreznejšega načina vključitve odcepov v podeželsko SN kabelsko omrežje
  - T. Mohar, M. Adamič, B. Kuzmič, D. Batič: Izboljšava aplikacije in modela za obračun omrežnine
  - Z. Bregar, L. Valenčič: Optimalno pokrivanje porabe v EES Slovenije
 • Posvetovanje, Komunalna energetika, maj 2010, Maribor:
  - Z. Bregar: Obnovljivi viri električne energije v Sloveniji
 • Sejem Energetika, maj 2010, Celje:
  - Z. Bregar: Obseg električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji
 • Vidmarjev dan, Elektroinštitut Milan Vidmar, junij 2010, Brdo pri Kranju:
  - Z. Bregar: Obnovljivi viri električne energije
NASLOV:
EIMV - oddelek OENES
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 36 31
FAKS:
01 474 29 23