ODDELEK ZA ENERGETIKO IN NAČRTOVANJE ENERGETSKIH SISTEMOV - OENES KADRI - ZAPOSLENI

Vodja oddelka
Mag. Leon Valenčič, univ. dipl. inž. el.
Tel: 01 474-36-30
leon.valencic@eimv.si

Zaposleni

Raziskovalec:
Dr. Brane Hlebčar, univ. dipl. inž. el.
Področje dela: prenos in distribucija
Tel: 01 474-37-32
brane.hlebcar@eimv.si

Raziskovalec:
Mag. Tomaž Mohar, univ. dipl. inž. el.
Področje dela: prenos in distribucija
Tel: 01 474-37-31
tomaz.mohar@eimv.si

Raziskovalec:
Štefan Ivanjko, inž. el., univ. dipl. ekon.
Področje dela: splošna energetika, prognoza, distribucija
Tel: 01 474-36-37
stefan.ivanjko@eimv.si

Raziskovalec:
Mag. Zvonko Bregar, univ. inž. mat.
Področje dela: proizvodnja, splošna energetika
Tel: 01 474-36-29
zvonko.bregar@eimv.si

Raziskovalec:
Miha Grabner, univ. dipl. inž. el.
Področje dela: prenos in distribucija
Tel: 01 474-37-22
miha.grabner@eimv.si

NASLOV:
EIMV - oddelek OENES
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 36 31
FAKS:
01 474 29 23