ODDELEK ZA ENERGETIKO IN NAČRTOVANJE ENERGETSKIH SISTEMOV - OENES DEJAVNOSTI ODDELKA

Oddelek za energetiko in načrtovanje energetskih sistemov (OENES) izvaja dejavnosti dolgoročnega načrtovanja energetskih sistemov. Glavna področja raziskovalnega dela oddelka so:

 • splošna energetika in prognoziranje porabe,
 • strateški razvojni dokumenti energetskega gospodarstva,
 • načrtovanje proizvodnje električne energije,
 • distribuirana proizvodnja električne energije,
 • kakovost električne energije,
 • modeliranje elementov elektroenergetskega sistema,
 • naprave FACTS,
 • prenapetosti v distribucijskih in prenosnih omrežjih,
 • analize stacionarnih, dinamičnih in prehodnih pojavov,
 • kratki stiki,
 • analiza in načrtovanje industrijskih omrežij,
 • kompenzacija jalove moči,
 • načrtovanje filtrskih naprav,
 • zmanjšanje izgub v distribucijskem omrežju,
 • možnost vključitve virov v elektroenergetski sistem,
 • splošno načrtovanje distributivnih omrežij in
 • finančne, stroškovne in primerjalne analize poslovanja energetskih podjetij.
NASLOV:
EIMV - oddelek OENES
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 36 31
FAKS:
01 474 29 23