ODDELEK ZA ENERGETIKO IN NAČRTOVANJE ENERGETSKIH SISTEMOV - OENES ČLANSTVA IN SODELOVANJA

Sloko CIGRE CIRED

Pooblaščeni distributer za modele Mednarodne Agencije za Jedrsko Energijo IAEA z Dunaja

NASLOV:
EIMV - oddelek OENES
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 36 31
FAKS:
01 474 29 23