ODDELEK ZA ENERGETIKO IN NAČRTOVANJE ENERGETSKIH SISTEMOV - OENES CENIKI

Ponudbe vam bomo izdelali na osnovi cenika EIMV in po dogovoru z vami glede na potreben obseg storitev.

Kontaktna oseba za ponudbe:

mag. Leon Valenčič, univ.dipl.inž.el.

tel: 01 474-36-30
leon.valencic@eimv.si

NASLOV:
EIMV - oddelek OENES
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 36 31
FAKS:
01 474 29 23