SELECT THE LANGUAGE:    slovenski     english   
   naslovnica | informacije | program | avtorji | članki | sponzorji | prijava  | nastanitev  2010  2008  2005  
PROGRAM
ČETRTEK, 12. NOVEMBER 2015 - Simultano prevajanje
10:00-–10:30 Žitnik Otvoritev simpozija
10:30 - 10:50 Polajner, Tomažič, Praznik Diagnostično - analitski center v ELES-u
10:50 - 11:10 Pack, Plesch Prehodni napetostni profil v visokonapetostnih omrežjih v Avstriji
11:10 - 11:30 Bregar, Valenčič Izravnavanje proizvodnje iz obnovljivih virov
11:30-12:00 Odmor
12:00 - 12:20 Filipović-Grčić, Uglešić, Bojić Analiza prehodne povratne napetosti SF6-odklopnikov pri preklapljanju neobremenjenih 400 kV daljnovodov - primerjava simulacij EMTP-RV in meritev na mestu vgradnje
12:20 - 12:40 Božiček, Herman, Blažič, Papič Testiranje industrijskega regulatorja statičnega var kompenzatorja s pomočjo digitalnega simulatorja v realnem času
12:40 - 13:00 Walch, Woschitz Raziskave na kombiniranem instrumentnem transformatorju v različnih pogojih obratovanja
13:00 - 13:20 Pirker, Woschitz, Steuerer, Hesse Metoda ovrednotenja podaljševanja življenjske dobe srednjenapetostnih kablov
13:30-14:30 Skupno kosilo
14:30 - 14:50 Schembari Regulacija napetosti in jalove moči za optimalno izkoriščanje EHVAC interkonekcij "offshore" vetrnih polj velikih moči (GV)
14:50 - 15:10 Contin, Piccolo Meritve delnih razelektritev ob izklopu izmeničnih rotacijskih strojev za kontrolo kakovosti izolacije
15:10 - 15:30 Leskovec Uporaba sinhronskih strojev za kompenzacijo jalove moči v omrežju
15:30 - 15:50 Babuder, Hrast, Polajner, Majcen Specifičnosti v tehnologiji regulacijskih dušilk
16:00-16:30 Odmor
16:00-18:00 Panelna diskusija Upravljanje jalove moči v sistemu za optimizacijo napetostnega profila
20:00-20:30 Kulturni program
20:30 Svečana večerja
PETEK, 13. NOVEMBER 2015
9:30 - 9:45 Vižintin, Žitnik, Vertačnik Dielektrična zdržnost v odvisnosti od različnih parametrov in ustrezne izolacijske zračne razdalje
9:45 - 10:00 Gradnik Razvoj in vloga sistemov sprotnega nadzora pri oceni stanja transformatorjev
10:00 - 10:15 Kurnik, Špiler Fleksibilnost obratovanja in zahteve omrežja za obstoječe ter nove jedrske elektrarne
10:15 - 10:30 Iglič, Žitnik, Ferlič Prenapetosti v 110 kV kablu v primerih prehodov kabla v nadzemni vod ter kabla v GIS postroj
10:15 - 10:30 Podkoritnik, Bečan, Barl Uporaba različnih ukrepov za zmanjšanje vpliva prenapetosti na obratovanje 2x400 kV daljnovoda oblike sod in preizkušanje opreme v fazi izdelave IDP
10:45-11:15 Odmor
11:15 - 11:30 Urankar, Jamšek, Dragaš, Marinšek Naložbeni načrt sistemskega operaterja prenosa električne energije
11:30 - 11:45 Bečan, Podkoritnik, Volk Tehnične rešitve uporabe odvodnikov na nadzemnih vodih
11:45 - 12:00 Djurica, Kosinac Eksperimet "Eksplozija žice", kot demostracija izkoriščanja električne energije iz naravnih pojavov v atmosferi
12:00 - 12:15 Cestnik, Grabner Možnosti zmanjševanja elektromagnetnega sevanja visokonapetostnih objektov v okolju
12:15 - 12:30 Majkić, Vončina Pomen obvladovanja okoljskih tveganj pri upravljanju s sredstvi
12:30 Skupno kosilo