SELECT THE LANGUAGE:    slovenski     english   
   naslovnica | informacije | program | avtorji | članki | sponzorji | prijava  | nastanitev  2013  2010  2008  2005  
Stiki
Za avtorje:
dr. Stane Vižintin
T: 01 474 36 20
F: 01 252 13 59
E:
Za udeležence:
Pija Hlede
T: 01 474 36 13
F: 01 425 33 26
E:
Za sponzorje:
Karmen Rozman
T: 01 474 36 54
E:
INFORMACIJE
12. mednarodni simpozij Höflerjevi dnevi bo letos 12. in 13. novembra v Grand hotelu Bernardin v Portorožu. Osrednja tema letošnjega posvetovanja je ZAGOTAVLJANJE ZANESLJIVOSTI OB STRUKTURNIH SPREMEMBAH V ELEKTROENERGETSKEM SISTEMU.
Vabimo Vas, da si rezervirate čas in se nam pridružite na posvetovanju v Portorožu.

Organizacijski odbor
Predsednik:     

Priprava strokovnih podlag:
Organizacijska podpora:
dr. Boris Žitnik

prof. dr. Maks Babuder
dr. Stane Vižintin
g. Miha Bečan
g. Mladen Iglič

ga. Pija Hlede
ga. Karmen Rozman
Pomembni datumi:
Za avtorje:
- oddaja naslova in povzetka referata do 16. oktobra 2015,
- oddaja celotnega članka do 30. oktobra 2015.

Za udeležence:
prijava na posvetovanje do 6. novembra 2015,
- rezervacija hotela do 6. novembra 2015.
Dosedanja posvetovanja:
 1. Dan Edvarda Höflerja na EIMV: Vpliv električnega polja v visokonapetostnih postrojih in ob nadzemnih vodih na človeka. Ljubljana, november 1981
 2. Dan Edvarda Höflerja na EIMV: Visokonapetostna tehnika. Ljubljana, november 1984
 3. Dan Edvarda Höflerja na EIMV: Visokonapetostna merilna tehnika. Prenapetosti v elektroenergetskih sistemih. Prenapetostna zaščita elektroenergetskih postrojev. Visokonapetostni izolacijski sistemi. Ljubljana, november 1987
 4. Dan Edvarda Höflerja na EIMV: Ljubljana, november 1990
 5. Höflerjevi dnevi. 5. mednarodni simpozij: Diagnostika visokonapetostnih izolacijskih sistemov. Portorož, april 1996
 6. Höflerjevi dnevi. 6. mednarodni simpozij: Koordinacija izolacije v visokonapetostnih napravah. Portorož, oktober 1999
 7. Höflerjevi dnevi. 7. mednarodni simpozij: Vzdrževanje visokonapetostnih elektroenergetskih postrojev, podprto z moderno diagnostiko, ob pogojih odprtega trga z električno energijo, Portorož, november 2002
 8. Höflerjevi dnevi. 8. mednarodni simpozij: Zanesljivost visokonapetostne izolacije in njena preostala življenjska doba z vidika obvladovanja tveganj v poslovanju elektroenergetskega sistema, Portorož, november 2005
 9. Höflerjevi dnevi. 9. mednarodni simpozij: Metode in postopki vzdrževanja in ocenjevanja stanja ter stopnje ostarelosti visokonapetostnih izolacij, Portorož, November 2008
 10. Höflerjevi dnevi. 10. mednarodni simpozij Visokonapetostne naprave in objekti z vidika okoljskih obremenitev in zanesljivosti delovanja. Portorož, november 2010
 11. Höflerjevi dnevi. 11. Mednarodni simpozij Tehnološka vprašanja in izzivi v sodobnem elektroenergetskem omrežju. Portorož, november 2013