SELECT THE LANGUAGE:    slovenski     english   
   naslovnica | informacije | program | avtorji | članki | sponzorji | prijava  | nastanitev  2013  2010  2008  2005  
AVTORJI

Diagnostično - analitski center v ELES-u
Polajner, Tomažič, Praznik

Prehodni napetostni profil v visokonapetostnih omrežjih v Avstriji
Pack, Plesch

Izravnavanje proizvodnje iz obnovljivih virov
Bregar, Valenčič

Analiza prehodne povratne napetosti SF6-odklopnikov pri preklapljanju neobremenjenih 400 kV daljnovodov - primerjava simulacij EMTP-RV in meritev na licu mesta
Filipović-Grčić, Uglešić, Bojić

Testiranje industrijskega regulatorja statičnega var kompenzatorja s pomočjo digitalnega simulatorja v realnem času
Božiček, Herman, Blažič, Papič

Raziskave kombiniranega instrumentnega transformatorja v različnih pogojih obratovanja
Walch, Woschitz

Metoda ovrednotenja podaljševanja srednjenapetostnih kablov v realnem času
Pirker, Woschitz, Steuerer, Hesse

Regulacija napetosti in jalove moči za optimalno izkoriščanje EHVAC interkonekcij "offshore" vetrnih polj velikih moči (GV)
Schembari

Kriteriji sprejemljivosti in kvalifikacijske metode za izolacijske sisteme ob uporabi delnih razelektritev
Contin, Piccolo

Uporaba sinhronskih strojev za kompenzacijo jalove moči v omrežju
Leskovec

Specifičnosti v tehnologiji regulacijskih dušilk
Babuder, Hrast, Polajner, Majcen

Dielektrična zdržnost v odvisnosti od različnih parametrov in ustrezne izolacijske zračne razdalje
Vižintin, Žitnik, Vertačnik

Razvoj in vloga sistemov sprotnega nadzora pri oceni stanja transformatorjev
Gradnik

Fleksibilnost obratovanja in zahteve omrežja za obstoječe ter nove jedrske elektrarne
Kurnik, Špiler

Prenapetosti v 110 kablu v primerih prehoda kabla v nadzemni vod ter kabla v GIS postroj
Iglič, Žitnik, Ferlič

Uporaba različnih ukrepov za zmanjšanje vpliva prenapetosti na obratovanje 2x400 kV daljnovoda oblike sod in preizkušanje opreme v fazi izdelave IDP
Podkoritnik, Bečan, Barl

Naložbeni načrt sistemskega operaterja prenosa električne energije
Urankar, Jamšek, Dragaš, Marinšek

Tehnične rešitve uporabe odvodnikov na nadzemnih vodih
Bečan, Podkoritnik, Volk

Eksperimet "Eksplozija žice", kot demostracija izkoriščanja električne energije iz naravnih pojavov v atmosferi
Djurica, Kosinac

Možnosti zmanjševanja elektromagnetnega sevanja visokonapetostnih objektov v okolju
Cestnik, Grabner

Pomen obvladovanja okoljskih tveganj pri upravljanju s sredstvi
Majkić, Vončina