ARHIV NOVIC 2010« NAZAJ NA PRVO STRAN
PIES 2010

Od 24. do 26. novembra je v Fiesi potekalo Posvetovanje informatikov energetikov Slovenije - PIES 2010 (www.pies.si). EIMV je v okviru posvetovanja pripravil sekcijo o pametnih omrežjih. Uvodno predavanje na tej sekciji je imel prof. dr. Maks Babuder, sekcijo pa je vodil Andrej Souvent. V okviru sekcije je bila organizirana tudi okrogla miza Interoperabilnost informacijskih sistemov v pametnih omrežjih na kateri je podal svoj prispevek dr. Janko Kosmač. Okroglo mizo je moderiral Andrej Souvent.EIMV, Ljubljana, december 2010
Zunanja presoja sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2008 (z razvojem)

Dne 26.10.2010 je bila na EIMV izvedena 2. ponovitvena presoja sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008 (z razvojem). Rezultati presoje so bili ocenjeni pozitivno, še posebej pa je bila izpostavljena zelo visoka strokovna usposobljenost kadrov, učinkovit sistem izvajanja notranjih presoj ter pregledno in učinkovito vodenje QM plana za projekte.

Vzpostavljen in vzdrževan sistem kakovosti je za EIMV zelo pomemben saj z njegovo pomočjo težimo k nenehnemu izboljševanju in stalnemu razvoju sistema kakovosti in naših storitev ter zadovoljstvu naročnikov..

EIMV, Ljubljana, november 2010
Höflerjevi dnevi 2010

10. mednarodno posvetovanje Höflerjevi dnevi letos od 11. do 12. novembra 2010 v Grand Hotelu Bernardin v Portorožu.

Osrednja tema posvetovanja je: Visokonapetostne naprave in objekti z vidika okoljskih obremenitev in zanesljivosti delovanja.

Več o posvetovanju si lahko ogledate na http://www.eimv.si/hofler/


EIMV, Ljubljana, september 2010
Mag. Končan-Gradnik prejela visoko priznanje CIGRE

Med 8. in 11. junijem 2010 je v organizaciji slovenskega nacionalnega komiteja CIGRÉ na Bledu potekalo srečanje mednarodnega tehničnega komiteja CIGRÉ Pariz, katerega člani so predsedniki mednarodnih študijskih komitejev (Study Comitee) in vodstvo mednarodne CIGRÉ Pariz. Ob zaključku srečanja so bila zaslužnim članom podeljena posebna priznanja pariške CIGRÉ za leto 2010. Priznanje "Distinguished member of CIGRÉ" je prejela tudi mag. Maja Končan-Gradnik iz Elektroinštita Milan Vidmar za dolgoletno aktivno delo v mednarodnem študijekem komiteju D1 (materiali in nastajajoče preskusne tehnike v sistemih) in v delovnih skupinah CIGRÉ ter tudi za aktivno delovanje v nacionalnem komiteju CIGRÉ.


EIMV, Ljubljana, junij 2010
Konferenca HARMO13

Mednarodne konference o harmonizaciji atmosferskih disperzijskih modelov za zakonodajne namene, ki je potekala med 1. in 4. junijem 2010 v Parizu, sta se udeležila predstavnika Oddelka za okolje mag. Rudi VONČINA in Matic IVANČIČ.
Na konferenci je bil objavljen članek Comparison of different dispersion modelling approaches in complex terrain, K izdelavi članka so kolegi s Fakultete za matematiko in fiziko: dr. Rahela ŽABKAR, dr. Jože RAKOVEC in Marko RUS, povabili našega sodelavca Matica IVANČIČA.
Modeliranje disperzije onesnaževal v zraku predstavlja sodoben pristop pri ocenjevanju vpliva človekovih dejavnosti na kakovost zraka. Z njihovo pomočjo je mogoče z visoko prostorsko in časovno ločljivostjo opisati porazdelitev in gibanje onesnaževal v zraku. Predstavljen članek opisuje primerjavo med različnimi Lagrange-jevimi disperzijskimi modeli.


EIMV, Ljubljana, junij 2010
VIDMARJEV DAN 2010

Elektroinštitut Milan Vidmar je že tradicionalno organiziral Vidmarjev dan. Dan, ko se podeli Vidmarjevo plaketo in priznanje strokovnjakom v elektrogospodarstvu, ki so pri svojem delu pokazali vrhunske inženirske dosežke. Elektroinštitut priznanja podeljuje posameznikom in organizacijam za trenutne velike dosežke ali za uspešno zaključeno strokovno pot. Strokovni del z naslovom “Razpotja distribucije električne energije v Sloveniji v luči izpolnjevanja okoljskih ciljev glede obnovljivih virov” pa je zaradi aktualne tematike požel velik odziv in zanimanje s strani poslušalcev, ki jih je bilo letos preko 160.

Že leta 1982 je na EIMV nastala pobuda, da bi posebne strokovno-znanstvene in podjetniške dosežke na področju razvoja in graditve EES še posebej izpostavili s podeljevanjem priznanja »Vidmarjeva plaketa«.
Od leta 1982 do danes je bilo podeljenih skupno 70 plaket, od teh 27 organizacijam in 43 posameznikom. Pogled nazaj kaže, da je bila pobuda dobro sprejeta in tako so letos plakete prejeli: gospod Marjan Pezdirc, dr. Zvonko Toroš in gospod Mitja Vidmar, v imenu podjetja Elektro-Slovenija, d.o.o. je nagrado prevzel mag. Milan Jevšenak, za Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o. pa g. Albin Koršič. Plakete sta podelila direktor, dr. Boris Žitnik in predsednik Komisije za podeljevanje Vidmarjevih plaket, prof.dr. Maks Babuder.

Strokovni del so s svojimi pogledi na razvoj pametnih omrežij in obnovljivih virov ter okoljskih zavez popestrili direktor EIMV, dr. Boris Žitnik, z uvodnim nagovorom »Globalni trendi in okoljske zaveze«, dr. Franc Žlahtič (predstavnik RS) s predavanjem »Okoljske zaveze in ukrepi RS«, Irena Praček (JARSE) »Omrežnina v primežu doseganja okoljskih zavez«, mag Zvonko Bregar (EIMV) »Obnovljivi viri električne energije«, mag. Dejan Matvoz (EIMV) »Koncept SmartGrids – vemo kaj je to?«, Andrej Souvent (EIMV) »Storitve za uporabnike v konceptu SmartGrids« in Gregor Omahen (EIMV) »Ekonomski aspekti doseganja okoljskih zavez«.


EIMV, Ljubljana, junij 2010
Obisk GRNSPG Università di Pisa

Predstavnik Oddelka za okolje, mag. Rudi Vončina, je obiskal kolege iz GRNSPG (Gruppo di Ricerca Nucleare San Piero a Grado), ki je bila ustanovljena leta 2003 in deluje pod okriljem Univerze v Pisi.
Predstojnik raziskovalne skupine prof. dr. Francesco D'AURIA je predstavil pomembne projekte v katerih sodeluje GRNSPG, kot ene izmed vodilnih skupin v svetu, s področja analiz in obvladovanja tveganj v jedrskih objektih. Strokovnjaki te skupine delujejo v vrsti mednarodnih organizacij kot so Evropska komisija (EK), OECD/NEA, IAEA, ANSALDO, CEA, EDF, IRSN, AREVA NP, OKB-GIDROPRESS, GRS...
Po uvodni predstavitvi je dr. Nikolaus MÜLLNER v razgovoru podrobneje predstavil programe usposabljanj, strokovna področja delovanja ter mednarodne reference in povezave, ki si jih je ta ugledna skupina štiridesetih strokovnjakov pridobila v letih svojega delovanja.


EIMV, Ljubljana, maj 2010
EIS 2010

V dneh od 2. do 5. maja 2010 je bil na Hrvaškem v Šibeniku 20. mednarodni simpozij Dnevi Josipa Lončara, EIS 2010. Na tej tradicionalni prireditvi so priznani mednarodni strokovnjaki obravnavali različne teme s poudarkom na elektroenergetiki. Elektroinštitut Milan Vidmar se je simpozija aktivno udeležil s tremi strokovnimi prispevki, ki so obravnavali aktualne problematike na področju prenosa električne energije ter problematike sodobnih svetil v elektroenergetskem sistemu. Poleg predstavitve referatov so potekale tudi strokovne diskusije o aktualnih elektroenergetskih temah.


EIMV, Ljubljana, maj 2010
IMENOVANJE DIREKTORJA

Novo imenovani direktor, gospod dr. Boris Žitnik, je z današnjim dnem prevzel vodenje inštituta. Dr. Boris Žitnik, univ. dipl. inž. el. je rojen leta 1970 v Mariboru. Na EIMV je zaposlen od leta 1998. V teh letih je prehodil pot od raziskovalca do vodje Oddelka za visoke napetosti in elektrarne in pomočnika direktorja. Je član številnih domačih in mednarodnih strokovnih organizacij, aktiven je tudi na področju izobraževanja. S svojimi znanstvenimi in strokovnimi prispevki je sodeloval na več uglednih konferencah in simpozijih.

Po štirih mandatih se z direktorskega mesta poslavlja gospod prof. dr. Maks Babuder, univ. dipl. inž. el., ki je s svojim dolgoletnim vodenjem odločilno pripomogel, da je inštitut postal vodilna elektroenergetska organizacija pri nas. Svoje obsežno strokovno delo bo še naprej nadaljeval v okviru inštituta in s tem prispeval k še nadaljnjemu uspešnemu delu in razvoju celotne slovenske elektroenergetike.


EIMV, Ljubljana, april 2010
JOBFAIR 2010

V dneh od 15. do 18. marca 2010 se je na Fakulteti za elektrotehniko in Fakulteti za računalništvo in informatiko potekal Sejem možnosti in priložnosti JOBFAIR. Na tokratnem sejmu, ki je postal že tradicionalen, se je predstavilo nekaj ključnih igralcev na elektroenergetskem področju. Elektroinštitut Milan Vidmar je tudi letos predstavil svoje delo in inštitut nasploh. Z udeležbo obiskovalcev na stojnici EIMV smo zelo zadovoljni, saj se zavedamo, da so prav študentje iz omenjene fakultete potencialni kader, ki bo dobil zaposlitev elektroenergetskih podjetjih in ustanovah.


EIMV, Ljubljana, marec 2010
Delovno srečanje OECD/NEA

Na Agenciji za jedrsko energijo (NEA), ki deluje v sklopu Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je 1. in 2. marca 2010 poteklo drugo delovno srečanje strokovne skupine, ki se ga je udeležil predstavnik Oddelka za okolje mag. Rudi Vončina. Kot je bilo dogovorjeno na prvem delovnem srečanju, oktobra 2009, se je razprava osredotočila na pripravo podlag za izdelavo poročila o podnebnih spremembah in prihodnjem razvoju jedrske tehnike. Dogovorjeni sta bili struktura nastajajočega dokumenta in vsebina posameznih poglavij. Razprava je obravnavala pregled trenutnega stanja jedrske tehnike v svetu, vprašanja o dolgoročnih perspektivah jedrske tehnologije, tehnične in ekonomske faktorje, ki lahko vplivajo na razvoj jedrskih zmogljivosti ter okoljskim in socialnim vprašanjem v zvezi z jedrskimi objekti.


EIMV, Ljubljana, marec 2010
Pametna omrežja, izziv za danes!

V torek, 9. februarja 2010, je na GZS v organizaciji Energetika.net potekala konferenca »Pametna omrežja, izziv za danes!«. Strokovne prispevke so predstavili tudi naši sodelavci. Direktor, prof. dr. Maks Babuder, je predaval o viziji razvoja pametnih omrežij v Sloveniji, dr. Janko Kosmač o vlogi inteligentnih omrežij v slovenskem energetskem sistemu, g. Andrej Souvent pa je predstavil prispevek z naslovom: »Storitve za uporabnika - Možnosti za DSM.«
Več o konferenci si lahko ogledate na: www.energetika.net


EIMV, Ljubljana, februar 2010
Revizija idejnega in investicijskega projekta izgradnje bloka 7 v termoelektrarni Tuzla

V Termoelektrarni Tuzla je 21. januarja 2010 potekala revizija idejnega in investicijskega projekta izgradnje bloka 7. Ob prisotnosti federalnega ministra z energijo, rudarstvo in industrijo Vahida Heće, premiera Tuzlanskega kantona Enesa Mujića, načelnika občine Tuzla Jasmina Imamovića, generalnega direktorja JP Elektrogospodarstva BiH Amera Jerlagića in številnih strokovnjakov s področja premogovništva, energetike in okolja je potekala strokovna razprava o ponujenih rešitvah izgradnje novega bloka. Nova enota moči 450 MW, ki bo kot gorivo uporabljala premog iz bližnjih premogovnikov, bo nadomestila nekatere od dotrajanih naprav, s čimer bo povečala obseg proizvodnje električne energije, zagotovila kakovostnejšo in zanesljivejšo oskrbo ter prispevala k zmanjšanju lokalne onesnaženosti okolja.

Oddelek za okolje Elektroinštituta Milan Vidmar je sodeloval pri izdelavi poročila o vplivih na okolje. V tem segmentu je obdelal področje emisij snovi v zrak in njihovega vpliva na kakovost zunanjega zraka v mestu Tuzla oziroma v okolici elektrarne.EIMV, Ljubljana, januar 2010