ARHIV NOVIC 2009« NAZAJ NA PRVO STRAN
E-mobilnost

Avstrijska vladna organizacija za energijo in klimatske spremembe je 14.12.2009 v Bregenzu organizirala 1. mednarodno srečanje regij, ki so vpeljale e-mobilnost. V Evropi je trenutno veliko regij e-mobilnosti z različnimi cilji. Njihov ključni cilj je vpeljava električnih vozil v promet. Srečanja se je udeležilo 50 povabljenih strokovnjakov z namenom, da si izmenjajo pridobljene izkušnje. Oddelek za okolje je dobil neposredno povabilo avstrijske vladne organizacije za udeležbo na tem srečanju.
Zvezna dežela Vorarlberg predstavlja prvo modelno regijo za vpeljavo e-mobilnosti v Avstriji. Ta dežela obsega 80.000 prebivalcev, povprečna pot ki jo prebivalci prevozijo dnevno pa je okrog 50 km. V prometu je trenutno 75 električnih osebnih avtomobilov, ki so v enem letu skupaj prevozili 150.000 km. Delež vozil znaša 40% javne službe, 40% gospodarske družbe in 20% posamezniki. Energijska učinkovitost električnih avtomobilov je razmeroma dobra, saj znaša poraba električne energije prikazanega avtomobila 18 kWh/100 km.


Ker je za uspeh potrebnega več mednarodnega sodelovanja, so se udeleženci dogovorili, da se podobna srečanja v bodoče organizirajo enkrat letno.

Dodatne informacije vam na vašo željo posredujemo: ook@eimv.si


EIMV, Ljubljana, december 2009
Obisk gimnazije Jurija Vege iz Idrije

V okviru izvajanja pilotnega projekta v šolskem letu 2009/2010 z naslovom Avtentičen pristop k okoljski vzgoji, nas je v novembru obiskala gimnazija Jurija Vege iz Idrije. S predstavitvijo, ki je tega dne potekala v sejni sobi, smo poskušali izboljšati osveščenost dijakov o okoljski problematiki. Dijakom smo pobliže predstavili pasivne metode merjenja zunanjega zraka z difuzivnimi vzorčevalniki, s katerimi so dijaki izvedli meritve na več lokacijah v Idriji. Z našim prispevkom smo bili na Ministrstvu za šolstvo in šport prijavljeni kot zunanji sodelavci. Pilotni projekt, ki so si ga dijaki zadali je obsežen in zelo zahteven, zato jim čestitamo in želimo vso srečo.


EIMV, Ljubljana, november 2009
PIES 2009

Med 18. in 20. novembrom 2009 je v Fiesi potekalo posvetovanje PIES (Posvetovanje Informatikov Energetikov Slovenije), na katerem se je predstavil tudi Elektroinštitut Milan Vidmar. Gospod Andrej Souvent je imel predavanji Informatizacija nizkonapetostnega omrežja in Informacijski sistem za vizualizacijo napetostnih profilov in obremenjenosti daljnovodov prenosnega omrežja v realnem času, bil pa je tudi moderator okrogle mize z naslovom: Baza tehničnih podatkov - kako naprej? Za promocijo storitev EIMV pa smo poskrbeli na razstavnem prostoru, kjer smo predvajali različne aplikacije, ki jih izdelujemo na EIMV.


Več o posvetovanju si lahko ogledate na www.pies.si


EIMV, Ljubljana, november 2009
Kolokvij "Performance of conventional and new materials for high voltage apparatus"

V Budimpešti se je 20.-25. septembra 2009 v okviru mednarodnega srečanja komitejev CIGRE SC D1 (http://www.cigrescd1.com/) zgodil kolokvij "Performance of conventional and new materials for high voltage apparatus". Na kolokviju so sodelovali strokovnjaki iz Evrope, Amerike, Azije in Avstralije. Iz Elektroinštituta je svoj strokovni prispevek z naslovom "Performance comparison of on-line transformer monitoring indicators with conventional transformer oil tests" predstavil g. Tim Gradnik. mag. Maja Končan-Gradnik se kot slovenska predstavnica komiteja CIGRE SC D1 "Materials and Emerging Test Techniques" udeležila letnega zasedanja CIGRE SC D1 kot tudi sestankov delovnih skupin, ki obravnavajo področje razvoja in diagnostike izolacijskih materialov ter novih tehnologij v elektroenergetiki. Povzetke referatov iz kolokvija si lahko ogledate v povezavi.


EIMV, Ljubljana, oktober 2009
ISH 2009 - Cape Town

V dneh od 24. do 28. Avgusta 2009 je Cape Town, Južna Afrika, gostil 16. simpozij ISH 2009. To največje srečanje strokovnjakov s področja visokonapetostne tehnike smo pred dvema letoma uspešno organizirali v Ljubljani. Tudi tokrat smo se ga iz Slovenije udeležili predstavniki EIMV in ELES-a ter prispevali šest referatov. Simpoziju ISH je bila velika priložnost za razgovore in izmenjavo izkušenj med strokovnjaki z vsega sveta. Najpomembnejšo vlogo pri tem je kot predsednik Usmerjevalnega komiteja odigral direktor EIMV, prof. dr. Maks Babuder. Nasledniji simpozij ISH bo leta 2011 v Hannovru v Nemčiji. Leta 2013 pa v Seulu v Južni Koreji.

Več o tem si lahko ogledate na http://www.ish2009.org/.

Fotografije pa v fotogaleriji.


EIMV, Ljubljana, september 2009
Strokovna delavnica: Čiščenje odpadnih plinov

Oddelek za okolje postal član delovne skupine "VGB - Flue Gas Cleaning Technology". Ta delovna skupina obravnava tehnike čiščenja odpadnih plinov iz kurilnih naprav na fosilna goriva, biomaso in odpadke.

Letos je strokovna delavnica obravnavala razvoj evropskih predpisov v področja industrijskega onesnaženja in najnovejše tehnologije na klasičnih področjih odstranjevanje prahu, žveplovih in dušikovih oksidov iz odpadnih plinov. Poseben poudarek je bil namenjen tehnikam čiščenja živega srebra in izzivom odstranjevanja ogljika iz odpadnih plinov.

V okviru letošnje delavnice je bil organiziran tudi ogled prenovljene termoelektrarne Torrevaldaliga Nord. Elektrarna je bila v preteklih štirih letih popolnoma prenovljena in bo namesto mazuta, uporabljala uvožen premog. Hkrati je to prva elektrarna, v kateri so uporabljene najboljše razpoložljive tehnologije za zagotavljanje čiste rabe premoge, za kar je projekt obnove te elektrarne prejel priznanje "Powergen Award".


EIMV, Ljubljana, julij 2009
Evropsko sofinanciranje projekta SMIKEON

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) je dne 13.3. 2009 objavila javni razpis za "Neposredne spodbude za skupno razvojno-investicijske projekte - RIP 09" v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.

Dne 10. 7. 2009 je bil izdan sklep za odobritev sofinanciranja projekta "Sistemi za merjenje in izboljšavo kvalitete elektro energetskih omrežij in naprav - SMIKEON", katerega nosilec je podjetje Iskra Kondenzatorji d.d.. V okviru navedenega projekta bo poleg ostalih partnerjev (Fakulteta za elektrotehniko - UNI v Ljubljani, Elektro Primorska d.d., Inel d.o.o.) sodeloval tudi EIMV in sicer OVNEL, ki bo imel pomembno vlogo pri izvedbi in projektiranju VN sklopov ter elementov.


EIMV, Ljubljana, julij 2009
Mednarodna konferenca CIRED v Pragi

Med 8. in 11. junijem 2009 je v prostorih Kongresnega centra v Pragi potekala vodilna mednarodna konferenca o elektrodistribucijskih omrežjih CIRED.
Konferenca je bila tokrat jubilejna, že 20. po vrsti. Te ugledne konference so se z EIMV udeležili Gašper Lakota Jeriček, Gregor Omahen in Andrej Souvent in na njej predstavili svoje strokovne prispevke, ki so bili dobro sprejeti. Veliko pozornosti in zanimanja so bila deležna t.i. pametna omrežja (SmartGrids).


EIMV, Ljubljana, junij 2009
Mednarodna CIGRE-a v SARAJEVU

V organizaciji mednarodne Cigre je bil v Sarajevu 3. in 4. Junija 2009 organiziran International Colloquium Power Frequency Electromagnetic Fields ELF EMF. Na posvetovanju so sodelovali strokovnjaki iz Evrope, Severne in Južne Amerike, Afrike in Azije. Iz Elektroinštituta so svoj strokovni prispevek predstavili mag. Breda Cestnik, g. Rado Isaković in g. Namir Ljubijankić v Skupini EM polja VN nadzemnih vodov, kablovodov in RTP (izračuni in meritve). Mag. Breda Cestnik je bila tudi sopredsrednica pri vodenju okrogle mize, ki je obravnavala problematiko regulative s področja EMS v različnih državah in posledice le-teh v praksi.


EIMV, Ljubljana, junij 2009
Pohvala dr. Janku Kosmaču

Komisija Slovenskega komiteja CIGRE je tudi letos podelila priznanja Slovenskega društva elektroenergetikov. Pohvalo za zelo uspešno izvedeni projekt in delo na sledenju strel je prejel dr. Janko Kosmač iz EIMV.
Ob tej priložnosti je dejal: "Vesel sem pohvale CIGRE, saj potrjuje, da so rezultati dela na projektu SCALAR opazni in uporabni v EES. Rad bi poudaril, da je sistem SCALAR rezultat tako predanega skupinskega dela sodelavcev na EIMV, kot tudi tesnega sodelovanja z naročniki. Posebej me veseli, da je ELES na začetku naše poti razumel potrebo po sistemu za lociranje strel in je projekt podprl. Društvu CIGRE pa bom predlagal, da v prihodnje predvidi možnost podelitve pohval tudi celotnim timom in ne samo posameznikom. Ključnega pomena je, da se znanje za izvedbo zahtevnih projektov čim bolj poveže, saj posameznik vseh področji preprosto ne more obvladati."


EIMV, Ljubljana, junij 2009
9. konferenca slovenskih elektroenergetikov CIGRE CIRED - Kranjska Gora

Uspešno se je zaključila 9. konferenca slovenskih elektroenergetikov, ki je letos potekala v Kranjski Gori. Sodelavci Elektroinštituta so na konferenci predstavili kar veliko število strokovnih prispevkov, ki si jih lahko ogledate na: http://www.cigre-cired.si/

Ponosni smo tudi na priznanja, ki so jih za svoje članke iz leta 2007 prejeli avtorji prof. dr. Babuder, mag. Valenčič, mag. Bregar, g. Ivanjko, mag. Hrobat, g. Isaković, mag. Matvoz, g. Leskovec, ter g. Omahen, (Več o tem: http://www.cigre-cired.si/)


EIMV, Ljubljana, maj 2009
EIS 2009 - Šibenik

V Šibeniku je od 3. do 6. maja 2009 v organizaciji Elektrotehniškega društva Zagreb potekal 18. mednarodni Elektroinženirski simpozij. Simpozija so se aktivno udeležili tudi strokovnjaki iz Elektroinštituta Milan Vidmar. Direktor prof. dr. Maks Babuder je v uvodnem predavanju predstavil vizijo razvoja električnega cestnega prometa v luči elektroenergetskega omrežja. Gospod Tone Marinček je predstavil članek "Planiranje rehabilitacije transportnog plinovoda", mag. Dejan Matvoz pa članek "Analysis of transformer overvoltages at the arc furnace installation due to switching transients".


EIMV, Ljubljana, maj 2009
EMTP-RV Training

Od 27. do 29 aprila 2009 je v Dubrovniku na Hrvaškem potekalo izobraževanje z naslovom »EMTP-RV Training«, ki se je 30. aprila zaključilo okroglo mizo »EMTP-RV user group meeting«. Izobraževanju so se pridružili trije predstavniki EIMV, ki so želeli poglobiti znanje o numeričnem izračunu prehodnih pojavov, izračunu stacionarnih stanj in pretoku moči s svetovno priznanim programom EMTP-RV.

Poleg izobraževanja so si v RTP Komolac ogledali še, merilni sistem za merjenje oblike toka skozi odvodnik. Dva taka sistema sta namenjena pritrditvi na 110 kV daljnovod Ston-Komolac.


EIMV, Ljubljana, maj 2009
Razvili smo storitev alarmiranja

Na voljo je nova storitev alarmiranja uporabnikov o aktivnostih atmosferskih razelektritev na območju, ki ga določi naročnik. Aplikacija, ki nudi storitev, se imenuje FlashAlarm. Omogoča izbiro poljubnega območja nadzora in poljubno nastavljanje pogojev za sproženje alarma. Opozorilo o aktivnostih atmosferskih razelektritev lahko uporabnik dobi prek SMS sporočila, elektronske pošte in faksa.
V razvoju je še obveščanje, ki bo vključevalo tudi slikovno informacijo o aktivnostih strel. na varovanem območju in bo na voljo prek MMS-ov in elektronske pošte. Načrtujemo tudi alarmiranje glede na radarsko sliko padavin in satelitsko sliko oblačnosti.
Storitev že uporablja Radiotelevizija Slovenija, ki s pomočjo aplikacije FlashAlarm izboljšuje obveščanje operaterjev oddajniških centrov o bližajočih nevihtah.

Več na: http://www.scalar.si/


EIMV, Ljubljana, maj 2009
VGB konferenca - Rešitve za varno in nizkoogljično energetsko oskrbo

V dneh od 28. do 30. aprila 2009 je bila v Pragi mednarodna konferenca VGB z naslovom: Power Plats in Competition 2009 Advanced technologies - Solutions for a Safe and Low Carbon Power Supply. Poglaviten poudarek konference se je nanašal na toplogredne pline (http://www.vgb.org/en/kiw_09_programme.html) Konference sta se udeležila sodelavca Elektroinštituta g. Damjan Kovačič in mag. Rudi Vončina.


EIMV, Ljubljana, maj 2009
Mednarodna konferenca "Trajnostna energetska oskrba v alpskem prostoru - rešitve, tehnologije, koristi in zakonodaja"

V organizaciji Regionalne razvojne agencije Gorenjske - BSC in podjetja Elektro Gorenjska d.d., ki sodelujeta v evropskem projektu AlpEnergy, je v četrtek, 26. in 27. marca, na Bledu potekala mednarodna konferenca "Trajnostna energetska oskrba v alpskem prostoru - rešitve, tehnologije, koristi in zakonodaja". Direktor EIMV prof. dr. Maks Babuder je najprej nastopil z uvodnim govorom, kasneje pa predstavil referat "Prihodnost je v pametnih elektroenergetskih omrežjih" ter moderiral sklop predavanj "Tehnološke rešitve". Andrej Souvent in Gregor Omahen sta predstavila referata s področja sistemov naprednega merjenja in upravljanja porabe.


EIMV, Ljubljana, april 2009
30. posvetovanje Kotnikovi dnevi

Elektrotehniško društvo Maribor je 19. in 20. marca v Radencih organiziralo jubilejno 30. posvetovanje Kotnikovi dnevi. Posvetovanja sta se z Elektroinštituta Milan Vidmar aktivno udeležila tudi mag. Dejan Matvoz in Rok Leskovec, ki sta predstavila zelo aktualen referat z naslovom "Navodila za priključevanje in obratovanje elektrarn do 10 MW".EIMV, Ljubljana, marec 2009
En.konferenca "Nova energetika ali tretja industrijska revolucija"

V sredo, 4. 3. 2009, je v Grand hotelu Union potekala En.konferenca 009 z naslovom Nova energetika ali tretja industrijska revolucija.
Na konferenci so se osredotočali na nove tehnologije in razvojne projekte s področja elektroenergetike ter plina in nafte. Namen strateške energetske konference je bil na enem mestu zbrati vse vodilne energetike ter ponuditi stališče za razpravo o prihodnosti slovenske energetike.
Beseda je tekla o strateških plinskih in naftnih projektih v Sloveniji, o tem, v kolikšni meri bosta energenta dopolnjena ali celo nadomeščena z alternativnimi, kakšna je na tem mestu politična podpora, o izzivih za elektroenergetiko in o tem, kam se nagibajo gospodarski interesi.
Na ta in podobna vprašanja je odgovarjalo več kot 20 priznanih govornikov iz politične in gospodarske sfere.
K sodelovanju je bil povabljen tudi direktor EIMV, prof. dr. Maks Babuder, ki je predstavil prispevek z naslovom Elektroenergetska prihodnost je v pametnih omrežjih.


EIMV, Ljubljana, marec 2009