ARHIV NOVIC 2006« NAZAJ NA PRVO STRAN
OBISK PREDSTAVNIKOV RWE

Na pobudo EIMV in HSE je inštitut 14. decembra 2006 obiskala delegacija RWE iz Nemčije. Gospoda Horstmann in dr. Heithoff sta predstavila podjetje in raziskave, ki se posvečajo zmanjševanju emisij toplogrednih plinov iz elektrarn na fosilna goriva. Poseben poudarek je bil namenjen problematiki zajema in shranjevanja ogljika, ki se kaže kot možna alternativa pri reševanju globalnih klimatskih sprememb. Srečanja, ki ga je vodil prof. dr. Maks Babuder, so se udeležili tudi predstavniki Holdinga Slovenske elektrarne ter Termoelektrarne Šoštanj in Termoelektrarne Trbovlje.


EIMV, Ljubljana, december 2006
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HIGH VOLTAGE ENGINEERING

Na kongres ISH 2007 se že aktivno pripravljamo. Prejeli smo prek 650 povzetkov člankov z vseh celin, največ pa jih je iz Evrope in Azije. Navdušeni smo nad tako velikim odzivom. Do 1.12. 2006 smo pregledali že vse povzetke in avtorje obvestili o nadaljnjem poteku priprave člankov, ki jih morajo avtorji oddati do 15. 2. 2007.
Spletna stran kongresa: www.ish2007.org

EIMV, Ljubljana, december 2006
USTANOVITEV ZDRUŽENJA SLOVENSKI JEDRSKI FORUM

V Krškem, dne 28.11.2006, so predstavniki gospodarskih družb in inštitucij, ki v Sloveniji delujejo na področju jedrske tehnologije, ustanovili Slovenski jedrski forum. Ustanovitvenega zbora sta se udeležila dva predstavnika Elektroinštituta Milan Vidmar. Namen združenja je izmenjava izkušenj, informacij, skupno nastopanje in promocija jedrske tehnologije. Združenje bo postalo tudi aktivni član Evropskega jedrskega združenja FORATOM v Bruslju.


EIMV, Ljubljana, december 2006
80. MEDNARODNI SESTANEK BE&WG-FORATOM

Na sedežu elektrogospodarstva Repubike Češke v Pragi (CEŽ head quaters office) je od 23. do 24. novembra potekal delovni sestanek skupine Business Excellence Working Group (BE&WG), ki deluje v okviru jedrskega združenja FORATOM s sedežem v Bruslju. Elektroinštitut Milan Vidmar ima predstavnika v tej skupini že od leta 1986. Na sestanku sta sodelovala dva predstavnika OEL. Osrednja tema je bila priprava primerjalne študije med novimi varnostnimi standardi IAEA (International Atomic Energy Agency) in industrijskimi standardi ISO-9001 (International Organization for Standardization).


EIMV, Ljubljana, december 2006
Predstavitev sistema SCALAR na LCD zaslonu

Pred nadzornimi prostori sistema SCALAR smo postavili HD LCD TV, ki je namenjen predstavitvi sistema SCALAR obiskovalcem poslovne stavbe na Hajdrihovi 2. Predvidevamo, da se bodo vsebine, prikazane na TV, spreminjale in pripomogle k boljšemu poznavanju delovanja sistema SCALAR. V času neviht bo mogoč tudi ogled nevihtnih dogajanj v živo.EIMV, Ljubljana, december 2006
Tehnološka platforma za Elektroenergetska omrežja

Vabimo vas, da si ogledate internetno stran Tehnološke platforme za EEO ("smartgrids") na naslovu www.smartgrids.si. V tehnološki platformi se združuje znanje vseh relevantnih akterjev v elektroenergetskem sektorju (proizvodnja podjetja, operaterji prenosnega in distribucijskega omrežja, proizvajalce opreme, regulatorne organe ter raziskovalne in izobraževalne inštitucije), z namenom razvoja elektroenergetskih omrežij prihodnosti, ki bodo kos novim izzivom.


EIMV, Ljubljana, december 2006
Predstavitev in zagovor Državnega načrta razdelitve emisijskih kuponov za obdobje od 2008 do 2012

V Bruslju je 22. novembra 2006 v okviru Klimatskega komiteja potekalo srečanje Delovne skupine 3 - Trgovanje z emisijami. Na njem je R. Slovenija EU Komisiji predstavila Državni načrt razdelitve emisijskih kuponov za obdobje od 2008 do 2012. Predstavitev je vodila ga. mag. Nives Nared z Ministrstva za okolje in prostor. Srečanja se je udeležil tudi Andrej Šušteršič, ki je EU Komisij pojasnil metodologijo delitve emisijskih kuponov upravljavcem naprav v sektorju proizvodnje električne in toplotne energije. V razpravi so sodelovali predstavniki Velike Britanije, Nemčije, Belgije in še nekaterih drugih držav. Predlagani Državni načrt je bil v tej fazi postopka sprejemanja ugodno ocenjen, saj so prisotni člani zahtevali le manjše popravke in pojasnila.


EIMV, Ljubljana, november 2006
VIDMARJEV DAN 2006

1. junija 2006 je v Cankarjevem domu potekala tradicionalna prireditev Vidmarjev dan.

V prvem delu je bilo podeljenih pet Vidmarjevih plaket, ki jih EIMV podeljuje podjetjem in posameznikom za uspehe trajnega pomena na področju elektrotehnike in elektrogospodarstva doma in v tujini.

Nagrajeni so bili:
- prof. dr. Ferdinand Gubina
- mag. Janez Hostnik
- prof. dr. Konrad Lenasi
- gospod Stane Rožman, univ. dipl. inž.
- Termoelektrarna Toplarna Ljubljana

V drugem delu je potekalo posvetovanje z naslednjimi tematskimi sklopi:

oskrba z električno energijo - dolgoročno zagotavljanje zanesljivosti dobave, sedanji pogledi na strateški razvoj prenosnega omrežja, tehnološki razvoj v službi povečanja učinkovitosti poslovanja distribucijskih podjetij.

EIMV, Ljubljana, junij 2006
TF CIGRE D1.01.13 - 2. sestanek
medn. delovne skupine

Na Elektroinštitutu Milan Vidmar je 15. in 16. maja 2006 v organizaciji Oddelka za fizikalno-kemijsko diagnostiko transformatorjev potekal 2. sestanek mednarodne delovne skupine TF CIGRE D1.01.13, ki proučuje uporabo analize furanov v transformatorskih oljih za diagnosticiranje ostarelosti VN transformatorjev. V skupini so vključeni strokovnjaki za področje diagnostike transformatorjev iz 13 držav (Avstralija, Brazilija, Nemčija, Poljska, Švica, Kanada, Belgija, Slovenija, Portugalska, V. Britanija, Francija, Norveška, Italija). Letos spomladi je EIMV organiziral mednarodni primerjalni test med laboratoriji iz 14 držav, ki proučujejo ostarelost transformatorjev. Statistika rezultatov medlaboratorijskih primerjalnih analiz 2FAL v olju in DP papirne izolacije v 14 laboratorijih po svetu je pokazala, da so z izjemo dveh laboratorijev, ostali dobro primerljivi in bodo v okviru TF D1.01.13 lahko obdelovali primerljive vrednosti kritičnih parametrov. Lahko se pohvalimo, do so rezultati EIMV zopet mednarodno potrdili odličnost našega laboratorija za fizikalno-kemijsko diagnostiko transformatorjev. Aktivno delovanje EIMV kemičark v mednarodnih CIGRE Task force skupinah s področja transformatorske diagnostike je že 15-letna tradicija.


EIMV, Ljubljana, maj 2006
Konferenca WSEAS Energy and
Enviromental systems '06

Na mednarodni konferenci WSEAS Energy and Enviromental systems '06, ki je potekala 8. - 10. maja 2006 v Halkidi, glavnem mestu drugega največjega grškega otoka Evia, je član oddelka za fizikalno-kemijsko diagnostiko transformatorjev, Tim Gradnik s soavtorico M.Končan Gradnik predstavil referat z naslovom "Cooling system optimization and expected lifetime of large power transformers". S to predstavitvijo smo izsledke naših najnovejših raziskav s področja problematike staranja in hlajenja velikih energetskih transformatorjev prvič predstavili mednarodni strokovni javnosti.

ogled prezentacije »»


EIMV, Ljubljana, maj 2006
15. mednarodno posvetovanje Komunalna energetika

Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru (FERI Maribor) je od 9. do 11. maja 2006 potekalo 15. mednarodno posvetovanje Komunalna energetika, na katerem sta sodelovala tudi dva sodelavca OENES. Z. Bregar je predstavil članek "Nekaj primerov obratovanja sistema treh obstoječih hidroelektrarn na Soči in črpalne elektrarne Avče" v tematskem sklopu "Zanesljivost oskrbe z energijo", dr. B. Hlebčar pa je nastopil z referatom "Stikalne prenapetosti v prenosnih omrežjih" v sklopu "Energetske naprave in aparati".


EIMV, Ljubljana, maj 2006
Udeležba na posvetovanju Električne inštalacije

Direktor prof. dr. Maks Babuder, g. Rado Isaković, g. Tone Marinček in g. Tomaž Živic so s svojimi strokovnimi prispevki sodelovali na 17. mednarodnem simpoziju Električne instalacije, ki je potekal od 4. do 6. maja v Šibeniku na Hrvaškem.
Elektroinštitut se je predstavil tudi s posterji, ki so prikazovali del njegove dejavnosti, z zgibanko in pozivom na 15. mednarodni simpozij o visoki napetosti (IHS), ki bo avgusta 2007 potekal v Ljubljani.
V času odmorov so sodelavci EIMV imeli več neformalnih strokovnih srečanj s organizatorji simpozija in drugimi udeleženci, kar pozdravljamo kot dobro izkoriščen čas.


EIMV, Ljubljana, maj 2006
RAZŠIRITEV AKREDITACIJE OBSEGA
LABORATORIJEV EIMV

V Laboratorijih EIMV, ki jih sestavljata Laboratorij OOK in Laboratorij OVENO, se je od 14. do 15. marca 2006 izvajala ocenitev in nadzor nad akreditacijo po standardu SIST EN ISO/IEC 17025:2005. Poleg redne letne kontrole je bila izvedena tudi razširitev akreditiranih metod na področja meritev EMC, hrupa, emisije prahu, HCl, HF, dimnega števila, vzorčenja emisij za težke kovine in lebdeče trdne delce PM10 v zraku. Rezultati ocenjevalcev Slovenske akreditacije so bili pozitivni in bodo po odpravi korektivnih ukrepov omogočili razširitev akreditacijske listine.


EIMV, Ljubljana, april 2006
ANKETA O KAKOVOSTI ELEKTRIČNE ENRGIJE

a Javno agencijo Republike Slovenije za energijo opravljamo anketo, s katero želimo ugotoviti stanje na področju kakovosti električne energije pri odjemalcih, distribucijskih podjetjih in proizvajalcih električne energije. Za vse tarifne odjemalce je anketni vprašalnik dostopen tudi na spletnih straneh Elektroinštituta Milan Vidmar in Javne agencije Republike Slovenije za energijo. Vabimo Vas, da izpolnite vprašalnik in nam tako zaupate svoje mnenje o kakovosti električne energije. Vprašalnik obsega 14 vprašanj, na katera lahko odgovarjate s klikom na ponujene možnosti.

vabimo vas da izpolnite anketo »»


EIMV, Ljubljana, maj 2006
NOVI SENZOR SISTEMA SCALAR

Novi senzor Slovenskega centera za avtomatsko lokalizacijo atmosferskih razelektritev (SCALAR) je uspešno prestal dvomesečno preskusno obratovalno obdobje. V tem času so naši strokovnjaki preskušali različne nastavitve parametrov senzorja in komunikacije. Senzor LS7000 je najnovejši izdelek iz družine senzorjev za lokalizacijo strel proizvajalca Vaisala (Finska). Nameščen je na Banjšicah nad Novo Gorico in je v EIMV omrežje povezan prek Mobitelove GPRS/APN storitve, kar zagotavlja pretok podatkov v realnem času. Z novim senzorjem se bosta izboljšali učinkovitost in točnost lociranja strel na področju Slovenije.


Ljubljana - Bate, januar 2006
OBISK PRI IZDELOVALCU PROGRAMSKE APLIKACIJE

Predstavnika oddelka za vplive elektroenergetskih naprav na okolje, mag. Breda CESTNIK in mag. Rudi VONČINA, sta v Berlinu, v dneh med 27.2.2006 in 1.3.2006, obiskala podjetje FGEU mbH, ki izdeluje programsko aplikacijo za analizo elektromagnetnega sevanja.

podrobnosti o obisku »»


EIMV, Ljubljana, marec 2006
PREDSTAVITEV AVTOCESTNEGA PROJEKTA PRIMORSKA

V začetku februarja smo se srečali predstavniki Družbe za avtoceste RS, Družbe za svetovanje in inženiring in Elektroinštituta Milan Vidmar. Predstavljen nam je bil AC Projekt Primorska, in sicer pregled do sedaj opravljenih del in plan izgradnje avtocest in hitrih cest primorskega kraka v naslednjih letih.
Elektroinštitut Milan Vidmar aktivno sodeluje pri izgradnji avtocest in hitrih cest na področju Slovenije. Izvajamo meritve in preglede ozemljitvenih sistemov, sodelujemo pri prevzemih opreme, izdelujemo strokovna mnenja o ustreznosti naprav in tehničnih rešitev ter strokovne ocene za elektro-strojno opremo predorov in posameznih odsekov avtocest po zaključku del.


EIMV, Ljubljana, februar 2006
ČLANEK DALJNOVODI IN PLINOVODI V SKUPNIH KORIDORJIH

V januarski številki glasila slovenskega elektrogospodarstva Naš stik je inž. Tone Marinček iz Oddelka za vplive elektroenergetskih naprav na okolje objavil strokovni članek z naslovom DALJNOVODI IN PLINOVODI V SKUPNIH KORIDORJIH, v katerem so zajete osnovne sestavine, potrebne za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije.


EIMV, Ljubljana, februar 2006