SEKTOR UPRAVE SEKTOR UPRAVE

opravlja skupne zadeve na področju upravno-pravnih, finančno-računovodskih, kadrovskih, administrativnih, informacijsko-dokumentacijskih in drugih nalog, potrebnih za izvajanje dejavnosti inštituta. Sestavljata ga oddelek za splošne zadeve in oddelek za finančne zadeve.

Oddelek za splošne zadeve skrbi za informacijsko-dokumentacijsko dejavnost in komercialno dejavnost ter pravna, kadrovska in administrativna dela, oddelek za finančne zadeve pa opravlja finančna in računovodska dela.

Vodja Oddelka za splošne zadeve je gospa Stanča Bregar, univ. dipl. prav. Kontaktne številke:
tajništvo inštituta: 01 474 3601
kadrovska služba: 01 474 3608
komercialna služba: 01 474 3612
knjižnica: 01 474 3613
vložišče: 01 474 3611