Evropski Projekti
2016-2019 FutureFlow – oblikovanje e-poslovnih rešitev za izravnavo in upravljanje pretokov v evropskem elektroenergetskem omrežju http://www.futureflow.eu/ Ta projekt se financira iz sredstev programa za raziskave in inovacije Horizon 2020 v okviru EU v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 691777.
2016-2019 Migrate – masivna integracija močnostne elektronike https://www.h2020-migrate.eu/ Ta projekt se financira iz sredstev programa za raziskave in inovacije Horizon 2020 v okviru EU v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 691800.